Menn og kvinner dating site no Chatroulette sex online free

Rated 4.15/5 based on 873 customer reviews

Uavhengig av kvalitet oppleves «dating» som mindre tilfredsstillende enn et ekteskap.

De to forskerne sammenligner imidlertid ikke, slik vi gjør i denne artikkelen, de som er uten partner med de som lever i samliv av god eller dårlig kvalitet. En amerikansk undersøkelse fant at de som har ulykkelige kjærlighetsforhold, er mer deprimerte enn de som mangler en samlivspartner eller kjæreste (Ross 1995).

For eksempel kan økninger i depressive symptomer føre til sterkere konflikter i parforholdet, som igjen bidrar til økninger i depressive symptomer og så videre.

Forskjellige undersøkelser tyder likevel på at virkningen av parforholdets kvaliteter på velvære og livskvalitet er sterkere enn påvirkningen motsatt vei (Proulx mfl. På grunnlag av en omfattende panelundersøkelse, der mer enn 60 000 norske mødre ble fulgt fram til barna var tre år, ble det vist at tilfredsheten med parforholdet på ett tidspunkt kunne forutsi tilfredsheten med livet på et seinere tidspunkt, framfor alt i graviditets- og spebarnsfasen (Dyrdal mfl. I denne livsfasen bidro tilfredsheten med livet også til å forutsi mødrenes tilfredshet med parforholdet, men ikke i samme grad.

Blant dem som lever i dårlig fungerende forhold eller er skilt/separert, er fire-fem ganger så mange utilfreds med livet sammenlignet med dem som har gode parforhold.

Mye av denne forskningen byr imidlertid på enkelte problemer.

Det tas som regel ikke hensyn til forskjeller i samlivskvalitet.

Det finnes noe forskning som har tatt for seg et bredere spektrum av intime relasjoner enn det som er vanlig, fra ekteskap til samboerskap og kjæresteforhold.

En studie av unge amerikanere skilte mellom ekteskap, samboerskap, «dating» med en fast person, «dating» med flere samtidig og å være helt uten partner. Tilfredsheten med livet stiger når en person får kjæreste, øker enda mer når han eller hun blir samboer, og får et ytterligere lite løft ved overgangen til ekteskap.

Leave a Reply

  1. Online sexy fucking women 31-Jul-2020 13:11

    The Lush and Oh Mi Bod toys will be at the service of the viewers to activate on the sexy teen webcam model.